Особливості програми

Єдина в Україні магістерська програма європейського рівня в сфері охорони психічного здоров’я, ядром якої є когнітивно-поведінкова терапія

1

Програма побудована за зразком британської моделі навчання клінічних психологів і спрямована на якісну науково-практичну підготовку фахівців до діагностичної, просвітницької, дослідницької та консультаційної роботи в сфері психічного здоров’я.

2

Ядром програми є когнітивно-поведінкова терапія – метод з доведеною ефективністю, який рекомендується міжнародними протоколами для поширених розладів та проблем

3

Контроль якості програми та її методична підтримка, в частині когнітивно-поведінкової терапії, здійснюється Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії, єдиним в Україні провайдером освіти у методі КПТ з європейською акредитацією

4

Навчальний процес має модульну організацію, за якої студенти 5 днів на місяць мають стаціонарне аудиторне навчання, інший час відводиться на самостійну роботу, інтервізії, супервізії та безпосередню практику в форматі дистанційного навчання.

Програмні бонуси

 • Глибокі знання в області психічного здоров'я та базові навички в когнітивно-поведінковій терапії для плекання психологічного добробуту і стресостійкості
 • Залучення до програм Інституту психічного здоров’я УКУ та Українського інституту КПТ
 • Конкурентні переваги випускників при вступі на навчальні програми Українського інституту КПТ
 • Майстерні та виклади від вітчизняних та закордонних лідерів у сфері психічного здоров’я – вчених, практиків громадських діячів, реформаторів

Чому в УКУ?

Особливості програми на базі Українського Католицького Університету

Формація студентів відбувається в особливому середовищі УКУ, де твориться професійна спільнота і панує атмосфера доброзичливості, свободи та гідності

Залучення до всеукраїнських та міжнародних соціальних і наукових грантових проектів у сфері психічного здоров'я

Унікальність програми при Інституті психічного здоров’я УКУ

Це перша і єдина в Україні магістерська програма, яка пропонуватиме студентам дослідницьку роботу, участь у соціальних та наукових проектах, а також інші активності в межах одного з найзатребуваніших у світі підходів - когнітивно-поведінкової психотерапії. Такі пропозиції можливі завдяки співпраці Інституту психічного здоров’я з Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії, єдиною в Україні інституцією з акредитацією в Європейській асоціації когнітивно-поведінкової терапії (EACBT).

Думки про програму

Олег Романчук,

дитячий психіатр, психотерапевт, директор Інституту психічного здоров'я УКУ та Українського інституту КПТ

"У середовищі УКУ зростатиме нове покоління фахівців для роботи у сфері охорони здоров'я. Сподіваємося, програма даватиме не лише знання та практичні навики, але й формуватиме світогляд та особистість фахівця, сприятиме глибокому розумінню людини в контексті біопсихосоціальних взаємодій, творитиме спільноту і надихатиме на розвиток нових проектів та програм".

Вікторія Горбунова,

психолог, психотерапевт, керівник програми, завідувач кафедри клінічної психології, доктор психологічних наук

"Це перша в Україні Магістерська програма з клінічної психології з основами когнітивно-поведінкової терапії, розроблена за кращими західними зразками. Її відкриття стало можливим завдяки освітнім реформам та співпраці УКУ з Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії як організації з європейською акредитацією".

Відгуки про програму

Світлана Рідзель,

студентка магістерської програми

"Щоб працювати у сфері психотерапії професійно, треба мати практично орієнтовану базову психологічну освіту. Програма у сфері клінічної психології дає якісні знання з психіатрії, нейробіології психічного здоров'я, навиків когнітивно-поведінкової терапії. Модульний формат магістерки - це добрий компроміс між моєю зайнятістю на роботі і додатковим навчанням".

Наталія Баландюх,

студентка магістерської програми

"Магістерська програма стала логічним продовженням мого навчання в УКУ. Мене цікавить саме клінічна психологія, а не психологія управління чи психічного здоров'я в організаціях. Викладачі нас надихають. Тут відчуваєш себе частиною реформи, яку зараз запровадили у сфері охорони психічного здоров'я. Навчання є дуже динамічним і насиченим".

Команда програми – основний склад

Вікторія Горбунова

керівник програми, завідувачка кафедри клінічної психології, доктор психологічних наук, голова секції клінічної психології Асоціації психіатрів України, дослідниця, психотерапевт, письменниця

Олег Романчук

керівник програми від УІКПТ, дитячий та підлітковий психіатр, лікар-психотерапевт, акредитований викладач та супервізор методу КПТ, президент Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, співзасновник та директор Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та Інституту психічного здоров'я УКУ

Віталій Климчук

професор кафедри клінічної психології, доктор психологічних наук, психотерапевт, директор Центру психічного здоров'я та травматерапії "Простір надії", виконавчий директор Інституту психічного здоров'я УКУ

Перейти на ФБ сторінку

Олександр Аврамчук

доцент кафедри клінічної психології, кандидат психологічних наук, лікар-психолог, груповий аналітик за стандартами EFPP

Юлія Стадницька

доцент кафедри клінічної психології, кандидат наук із соціальних комунікацій, психолог, акредитований КПТ-терапевт

Галина Нетлюх

старший викладач кафедри клінічної психології, психолог, акредитований КПТ-терапевт, аспірант-супервізор методу КПТ

Олена Карабчук

методист кафедри клінічної психології

Команда програми – запрошені фахівці

Семен Глузман

лікар-психіатр, правозахисник, президент Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини

Ірина Пінчук

доктор медичних наук, лікар-психіатр, директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Психіатрія і наркологія»

Ігор Марцинківський

доктор медичних наук, лікар-психіатр, керівник сектору медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків з психічними та поведінковими розладами Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштатний дитячий психіатр МОЗ України

Лариса Засєкіна

професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Фулбрайтівський професор (США)

Зіновія Карпенко

професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, керівник науково-дослідного Центру «Психологія розвитку особистості»

Олександр Музика

професор, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії психології обдарованості Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Андрій Карачевський

доцент, кандидат медичних наук, лікар-психіатр, нарколог, віце-президент Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, керівник Центру психічного здоров’я та травмотерапії "Інтеграція"

Катерина Явна

клінічний психолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, акредитований психотерапевт, викладач та супервізор методу КПТ

Денис Угрін

PhD, лікар дитячий психіатр, акредитований викладач та супервізор методу КПТ, керівник магістерської програми «Психічне здоров’я дітей та підлітків» Королівського коледжу Лондона

Ніно Махашвілі

PhD, лікар-психіатр, психотерапевт, керівник магістерської програми «Соціальна психіатрія та психотравматологія» Державного університету Грузії імені Іллі Чавчавадзе, голова фонду «Глобальна ініціатива в психіатрії - Грузія», міжнародний експерт ВООЗ у сфері психічного здоров’я

Даріджан Джавахашвілі

PhD, клінічний психолог, психотерапевт, співавтор магістерської програми «Соціальна психіатрія та психотравматологія» Державного університету Грузії імені Іллі Чавчавадзе, президент Асоціації травматерапії Грузії, співзасновниця фонду «Глобальна ініціатива в психіатрії»

Роман Тарабан

професор, PhD, завідувач лабораторії когнітивних досліджень Техаського технічного університету, координатор спільних програм з Медичним інститутом Говарда Хьюза

Христина Гемптон

ліцензований практик у сфері психічного здоров‘я (LMHC), США

Орест Сувало

лікар-психіатр, судово-психіатричний експерт, керівник просвітницьких проектів Інституту Психічного Здоров'я УКУ

Оксана Плевачук

доцент, кандидат медичних наук, лікар-психіатр

Програма

 1. Християнство: віра, богослужіння, мораль
 2. Християнська духовність
 3. Основи психічного здоров'я (15 кредитів ЄКТС, вивчення дитячої, юнацької та дорослої психіатрії, нейробіологічних основ психічного здоров’я та основ психофармакології)
 4. Діагностика психічного здоров'я та його розладів (15 кредитів ЄКТС, оволодіння сучасними методиками діагностики розладів психічного здоровʼя на основі DSM-5)
 5. Дослідницькі методи в сфері психічного здоров'я (9 кредитів ЄКТС, розвиток навичок аналізу та використання результатів наукових досліджень у клінічній практиці)
 6. Основи когнітивно-поведінкової терапії (15 кредитів ЄКТС, оволодіння базовими навичками когнітивно-поведінкової терапії для плекання психологічного добробуту і стресостійкості)
 1. Громадське психічне здоров'я (15 кредитів ЄКТС – вивчення глобальних стратегій підтримки психічного здоровʼя населення та організації системи охорони психічного здоровʼя, розробка політик у сфері психічного здоровʼя)
 2. Допомога в надзвичайних ситуаціях: психічне здоров'я, поведінка та комунікація (15 кредитів ЄКТС – здобуття навичок психологічної роботи з особами та спільнотами в умовах катастроф, стихійних лих, військових дій тощо)
 1. Діагностична практика
 2. Просвітницька практика
 3. Консультаційна практика
 4. Науково-дослідницька практика

Усі предмети – це великі інтегровані курси, які забезпечують цілісне формування компетентностей майбутніх фахівців

Мережа підтримки програми

 • Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії
 • Інститут психіатрії, психології та нейронаук Королівського коледжу Лондона
 • Глобальна ініціатива в психіатрії - Тбілісі
 • Міжнародний фонд International Alert
 • Канадський фонд "Дітям Чорнобиля"
 • Союз Українок Америки
 • Швейцарське бюро співробітництва в Україні

Умови вступу

Документи для вступу

 • Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього
 • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство)
 • Копію ідентифікаційного коду
 • Копію військового квитка або приписного свідоцтва
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см
 • Детальніше про вступ за посиланням: ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Хто може бути вступниками?

Реформована система освіти передбачає перехресний вступ з однієї спеціальності на іншу. Тому на магістерську програму можна вступати після бакалаврату будь-якої спеціальності. Зокрема серед вступників можуть бути:

 • Психологи
 • Лікарі
 • Педагоги
 • Соціальні працівники
 • Фахівці реабілітаційної медицини
 • Фахівці інших спеціальностей за умовами успішного вступу

Фахові вступні випробування

 • Фаховий іспит
 • Cпівбесіда
 • Іспит з англійської мови

Тривалість навчання

 • 1 рік 10 місяців

Вартість навчання

 • 32000 грн. на рік

Фахові компетентності

 • Розуміння походження психічних розладів і психологічних проблем
 • Діагностика і оцінка розладів психічного здоров'я та психологічних проблем
 • Планування та безпосередня психотерапевтична робота з поширеними проблемами методом когнітивно-поведінкової терапії
 • Моніторинг та оцінка ефективності психологічної допомоги
 • Розробка та впровадження просвітницьких і превентиних програм психічного здоров'я
 • Дотримання норм професійної етики та християнської моралі
 • Усвідомлення меж власної компетентності та скерування (за потреби) клієнтів до інших фахівців
 • Робота в моно- та мультидисциплінарних командах, інтервізійних групах і під супервізією
 • Організація власної психологічної практики, вибір напрямку фахової спеціалізації
 • Планування і проведення наукових досліджень у сфері психічного здоров'я

Можливості для випускників

Випускники програми матимуть належні компетенції, щоб обіймати посади психологів, клінічних психологів та консультантів у реабілітаційних центрах, центрах психологічної допомоги, соматичних та психіатричних клініках, військових госпіталях та частинах, підрозділах та службах МВС, пенітенціарних установах, в освітніх закладах, центрах зайнятості та інших державних, громадських (українських та міжнародних), релігійних організаціях і фондах, а також приватних установах, які опікуються проблемами психічного здоровʼя. Також випускники програми можуть відкривати власну приватну психологічну практику.

Додаткові можливості

 • Продовження наукової діяльності в аспірантурі: провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня;
 • Навчання в Українському інституті когнітивно-поведінкової терапії з метою повної сертифікації як психотерапевта та супервізора, отримання міжнародної сертифікації від Європейської асоціації когнітивно-поведінкових терапій (EACBT);
 • Поглиблення спеціалізації та рух до міжнародної акредитації у методах, базованих на КПТ, від провідних світових організацій та центрів (Оксфордських центрів КПТ, майндфулнес-терапії; Міжнародного товариства схема-терапії, Європейської асоціації EMDR тощо).

Також Ви можете познайомитися з другою магістерською програмою кафедри клінічної психології УКУ