Унікальність

1

Програма побудована за зразком британської моделі навчання клінічних психологів і спрямована на якісну науково-практичну підготовку фахівців до діагностичної, просвітницької, дослідницької та консультаційної роботи в сфері психічного здоров’я.

2

Студенти отримають глибокі знання в області психічного здоров'я та поглиблену спеціалізацію у когнітивно-поведінковій терапії, оволодіють навичками організації терапевтичного процесу та комплексної роботи з основними типами психічних розладів і поширеними психологічними проблемами, – стануть фахівцями із плекання психічного здоров’я людини, родини, суспільства.

3

Усі викладачі програми є висококваліфікованими фахівцями, серед яких визнані вітчизняні та закордонні академічні вчені, кращі практикуючі психотерапевти, зокрема супервізори когнітивно-поведінкової терапії з міжнародною акредитацією у сфері когнітивно-поведінкової терапії.

4

Навчальний процес має модульну організацію, за якої студенти 5 днів на місяць мають стаціонарне аудиторне навчання, інший час відводиться на самостійну роботу, інтервізії, супервізії та безпосередню практику.

Додаткові переваги

 • Паралельне зарахування на магістерську програму УКУ та освітню програму Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (УІКПТ)
 • Додаткова сертифікація УІКПТ як консультанта та можливість продовжити навчання і здобути акредитацію психотерапевта, підтверджену Європейською асоціацією КПТ (EACBT).
 • Клінічна практика студентів під супроводом супервізорів з європейською акредитацією та наукова робота у співпраці зі світовими дослідницькими центрами.
 • Формація в особливому середовищі УКУ, де плекається стосунок та твориться професійна спільнота, панує атмосфера доброзичливості, творчості, свободи, гідності.

Чому в УКУ?

Унікальність програми при Інституті психічного здоров’я УКУ

Це перша в Україні магістерська програма, яка пропонуватиме студентам клінічну практику, дослідницьку роботу, участь у соціальних та наукових проектах, а також інші активності в межах одного з найзатребуваніших у світі підходів - когнітивно-поведінкової психотерапії. Такі пропозиції можливі завдяки співпраці Інституту психічного здоров’я з Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії, єдиною в Україні інституцією з акредитацією в Європейській асоціації когнітивно-поведінкової терапії (EACBT).

Розвиток та підтримка при університеті сфери охорони здоров’я

На базі університету діє низка навчальних програм у сфері психічного здоров’я та охорони здоров’я загалом:

 • Інститут психічного здоров’я
 • Інститут родини та подружнього життя
 • Бакалаврська програма з психології
 • Магістерська програма з клінічної психології з основами психодинамічної терапії
 • Школа реабілітаційної медицини
 • Школа біоетики
 • Центр духовної підтримки людей з особливими потребами «Емаус»

Доступ до акредитованих на міжнародному рівні систем навчання у сфері КПТ

Інститут психічного здоров’я УКУ, на основі якого діятиме Магістерська програма пов'язаний та активно співпрацює з Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії та Асоціацією EMDR-Україна. Саме ці організації пропонують акредитовані на міжнародному рівні системи навчання та науково-обґрунтовані методи, зокрема у сфері когнітивно-поведінкової терапії.

Можливість супервізорського супроводу студентської практики згідно з міжнародними стандартами

Активна діяльність Українського інституту КПТ та акредитація його членства у Європейській асоціації КПТ є базисом для впровадження академічної програми. Гарантією її розвитку є готовність Інституту до інформаційної, методичної та кадрової підтримки такої програми. Зокрема, йдеться про викладання спеціалізованих курсів, а також супервізорський супровід студентської практики у відповідності до міжнародних стандартів.

Навчання

Форма навчання – модульна

Загальний обсяг програми - 120 кредитів ЄКТС

Термін навчання - 1 рік 10 місяців

Модульна форма навчання - студенти аудиторно навчатимуться 5 днів кожного місяця (йдеться про один навчальний тиждень на місяць, який потребує присутності студентів в аудиторіях).

Інший час відводиться на самостійну роботу, консультації з викладачами, роботу в інтервізійних групах, безпосередню консультаційну практику під наглядом супервізорів та роботу в межах інших видів практик.

Система оцінювання навчальних досягнень

 • Письмові екзамени та заліки
  Переважно у тестовій формі з метою об’єктивізації процесу оцінки
 • Усні екзамени та заліки
  У формі дискусій, презентацій, стендових доповідей, круглих столів, демонстрації практичних навичок тощо);
 • Супервізорська оцінка ефективності клінічної практики
  Деталізований відгук супервізора про роботу студента на основі аналізу аудіо- та відеозаписів сесій, протоколів роботи тощо
 • Захист магістерської роботи.

Програма

 1. Християнство: віра, богослужіння, мораль
 2. Християнська духовність
 3. Психологічні теорії англійською мовою
 4. Психіатрія з основами психофармакології
 5. Нейробіологічні основи психічного здоров'я
 6. Дослідницькі методи в клінічній психології та психотерапії
 7. Класифікація та діагностичні критерії психічних розладів
 8. Історія та сучасність клінічної психології
 9. Прикладна психолінгвістика
 10. Обстеження в когнітивно-поведінковій терапії
 11. Формулювання у моделі когнітивно-поведінкової терапії
 12. Організація терапевтичного процесу у моделі когнітивно-поведінкової терапії
 13. Базові когнітивні техніки
 14. Базові поведінкові техніки
 15. Робота з дисфункційними особистісними схемами в когнітивно-поведінковій терапії
 16. Діагностичні інструменти в роботі когнітивно-поведінкового терапевта
 1. Когнітивно-поведінкова терапія депресії та суіцидальності
 2. Когнітивно-поведінковатерапіяпоширенихтривожнихрозладів
 3. Когнітивно-поведінкова терапія посттравматичного стресового розладу з основами першої психологічної допомоги
 4. Тренінг батьківської компетентності у моделі когнітивно-поведінкової терапії
 5. Когнітивно-поведінкова терапія подружніх та інтерперсональних проблем
 6. Модель проведення тренінгів на основі когнітивно-поведінкової терапії
 7. Мотиваційне інтерв'ювання та розвиток самоконтролю
 8. Основи когнітивно-поведінкової терапії залежної поведінки
 9. Особливості застосування когнітивно-поведінковоїтерапії у роботі з людьми з особливими потребами та їх рідними
 10. SSET: програма підтримки учнів, які зазнали травми
 11. Робота психолога у мільтидисциплінарній команді
 12. Організація роботи груп взаємодопомоги та терапевтичних спільнот
 13. Психогігієна у роботі клінічного психолога
 14. Майндфулнес-орієнтована когнітивно-поведінкова терапія
 15. Коучінг у моделі когнітивно-поведінкової терапії
 16. Когнітивно-поведінкова терапія ускладненої реакції втрати
 17. Когнітивно-поведінкова терапія при розладах регуляції злості. Тренінг асертивності
 18. Когнітивно-поведінкова терапія поширених проблем осіб літнього віку
 19. Когнітивно-поведінкова терапія з особами, які мають соматичні захворювання
 20. Стреси та виклики дорослого віку. Когнітивно-поведінкова модель роботи з розладами адаптації
 21. Когнітивно-поведінкова терапія поширених розладів та проблем у дітей та підлітків
 22. Теорія прив'язаності та терапія порушень прив'язаності
 23. Діти і війна: навчання технік зцілення
 24. Творчі методи у когнітивно-поведінковій терапії/li>
 25. Розвиток програм самодопомоги у моделі когнітивно-поведінкової терапії
 1. Діагностична практика
 2. Просвітницька практика
 3. Консультаційна практика
 4. Науково-дослідницька практика

Проживання

Студенти УКУ живуть у новозбудованому колегіумі, який є унікальним не тільки для Львова, а й для всієї України.

Адміністрація університету відійшла від «гуртожитських» підходів, будуючи колегіум на зразок європейських та американських коледжів із колегіальною культурою та атмосферою. Тут реалізується дворічна Освітньо-формаційна програма “Християнська духовність у пост-модерній добі”.

Більше інформації про студентський колегіум знаходиться за цим посиланням: Колегіум УКУ.

Умови вступу

Документи для вступу

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) та форму навчання. Інформація про перелік документів, які слід подати для вступу, знаходиться за цим посиланням: Документи для вступу

Хто може бути вступниками?

Реформована система освіти передбачає перехресний вступ з однієї спеціальності на іншу. Тому на магістерську програму можна вступати після бакалаврату будь-якої спеціальності. Зокрема серед вступників можуть бути:

 • Психологи
 • Лікарі
 • Педагоги
 • Соціальні працівники
 • Фахівці реабілітаційної медицини
 • Фахівці інших спеціальностей за умовами успішного вступу

Фахові вступні випробування

 • Тестування знань із базових психологічних дисциплін
 • Аналіз фахових компетентностей у сфері психологічної допомоги та наукових психологічних досліджень;
 • Усна співбесіда на основі мотиваційного есе
 • Іспит з англійської мови

Стипендії

Стипендії та програмні бонуси для вступників
Найкращі студенти матимуть можливість стипендійної підтримки, а також зможуть брати участь в грантових міжнародних та українських наукових та соціальних проектах, а також програмах Інституту психічного здоров’я УКУ

Додатковий бонус програми – дипломовані випускники магістерки отримають ще й сертифікат консультанта у методі КПТ від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії.

Компетенції випускників

Фахові компетенції випускника:

Обстеження, діагностика, розуміння клінічного випадку:

 • вміти аналізувати причини психічних розладів і психологічних проблем, визначаючи вплив різного роду чинників (соціальних, культурних, релігійних, політичних тощо);
 • демонструвати належні вміння ведення діагностичної бесіди та інтерв’ювання, володіти навичками ефективного спілкування;
 • володіти валідними діагностичними інструментами, належним чином інтерпретувати діагностичні дані;
 • будувати діагностичне формулювання, встановлювати терапевтичні цілі та планувати терапію у моделі когнітивно-поведінкової терапії;
 • доповнювати модель когнітивно-поведінкової терапії іншими з метою оптимального розуміння випадку і вибору найефективніших стратегій.

Ведення терапевтичного процесу, застосування когнітивно-поведінкових інтервенцій:

 • мати належні знання і практичні навички щодо застосування когнітивно-поведінкових інтервенцій, з науково-доведеною ефективністю при роботі з основними проблемами та розладами;
 • знати та використовувати інші підходи, за наявності наукових даних та доказової бази щодо їх ефективності;
 • провадити психоедукацію клієнтів щодо проблем та ефективності терапії, пояснювати цілі ти стратегії роботи;
 • навчати клієнтів необхідних технік та планувати систему домашніх завдань з метою розвитку навичок самодопомоги;
 • здійснювати моніторинг ефективності терапії.

Побудова, підтримка та завершення терапевтичного стосунку:

 • будувати партнерський стосунок з клієнтом;
 • встановлювати і утримувати належні етико-професійні межі практики;
 • оцінювати наявність ризику стану та дій клієнта для нього самого, терапевта чи інших осіб і ефективно реагувати у відповідних випадках;
 • усвідомлювати вплив власного стану, особистісних рис і цінностей на терапевтичний процес та оперативно вирішувати можливі;
 • вміти вчасно завершувати терапевтичні стосунки, передавати клієнта іншим фахівцям, бути готовим отримати супервізорську підтримку.

Можливості для випускників

Офіційно магістри психології можуть займати низку посад у відповідності з Класифікатором професій України (ДК 003:2010).

 • Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери: завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації – 1229.6; начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо) – 1229.7; завідувач психолого-медико-педагогічної консультації – 1229.7: головний психолог – 1232.
 • Професіонали: консультант психолого-медико-педагогічної консультації – 2340; експерт-психолог судовий – 2429; науковий співробітник – 2445.1; практичний психолог, психолог – 2445.2.

Випускники програми матимуть належні компетенції, щоб обіймати посади психологів, клінічних психологів та консультантів у реабілітаційних центрах, центрах психологічної допомоги, соматичних та психіатричних клініках, військових госпіталях та частинах, підрозділах та службах МВС, пенітенціарних установах, в освітніх закладах, центрах зайнятості та інших державних, громадських (українських та міжнародних), релігійних організаціях і фондах, а також приватних установах, які опікуються проблемами психічного здоровʼя. Також випускники програми можуть відкривати власну приватну психологічну практику.

Додаткові можливості

 • Продовження наукової діяльності аспірантури: провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня;
 • Продовження навчання в Українському інституті когнітивно-поведінкової терапії з метою повної сертифікації як психотерапевта та супервізора, отримання міжнародної сертифікації від Європейської асоціації когнітивно-поведінкових терапій (EACBT);
 • Поглиблювати спеціалізацію та міжнародну акредитацію у методах базованих на КПТ від провідних світових організацій та центрів (Оксфордських центрів КПТ, майндфулнес-терапії; Міжнародного товариства схема-терапії, Європейської асоціації EMDR тощо).